foresight
RUSTAVI 2050

rZasób 1@2x

Gruzińskie miasto Rustavi potrzebuje nowej wizji

"Rustavi 2050” to projekt opracowany we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz UNDP w Gruzji,
mający na celu wsparcie urzędników miejskich gminy Rustavi. Proces ten wykorzystywał metodologię foresightu miejskiego
do przygotowania pracowników i pracownic urzędu do współtworzenia z mieszkańcami długoterminowej wizji rozwoju.
Początkowy etap projektu pomógł im też zidentyfikować kluczowych interesariuszy, których głos w procesie
projektowania wizji na 2050 rok i podczas jej wdrażania będzie miał kluczowe znaczenie.

16-17 styczeń, 2018 | 15 urzędników

I Warsztat z Urzędem Miejskim Rustavi

Celem warsztatu było zapoznanie uczestników z metodologią foresightu miejskiego oraz identyfikacja trendów i czynników niepewności, które będą miały decydujące znaczenie dla przyszłości Rustavi. Zidentyfikowano 5 głównych problemów.

22 luty, 2018

II Warsztat z Urzędem Miejskim Rustavi

Celem tego warsztatu było stworzenie wstępnej wersji czterech przyszłych scenariuszy Rustavi na 2050 r. W zależności od wyboru określonych wyzwań grupa była proszona o omówienie kluczowych zmian dla każdego scenariusza wykorzystując metodę STEEP (karty z czynnikami zmian).

Scenariusze Rozwoju

W wyniku warsztatowych analiz i debat z mieszkańcami powstały scenariusze przyszłości Rustavi na rok 2050. Staną się one wkrótce podstawą do opracowywania kolejnych krótkoterminowych polityk, kroków milowych, dokumentów strategicznych czy planów rewitalizacji.

Etap uzupełniający

Innovation Hub w Urzędzie Miasta Rustavi

Innovation Hub w urzędzie miasta Rustavi postanowił znaleźć metodę realizacji konsultacji społecznych, która będzie skuteczniejsza od dotychczasowych. W tym celu zostaliśmy poproszeni o opracowanie gry konsultacyjnej, która pozwoli urzędowi nie tylko lepiej zrozumieć problemy, z którymi borykają się mieszkańcy, ale też wspólnie z nimi poszukać najlepszych możliwych rozwiązań.