foresight
powiat turecki 2033

turekZasób 1@2x

2018 był dla Powiatu Tureckiego rokiem zmian i ważnych decyzji.

Pojawiła się silna potrzeba zaprojektowania kierunków rozwoju powiatu, które odpowiedzą na wymagania trendów pojawiających się na rynku krajowym, europejskim i na rynkach światowych oraz przygotowania się na te zmiany lokalnie.

.

Panel Ekspercki

Powołaliśmy zespół lokalnych ekspertów, którzy znają szczegółowo i w praktyce różne aspekty rzeczywistości składające się na funkcjonowanie powiatu tureckiego. Dzięki tym warsztatom stworzyliśmy merytoryczną mapę powiatu, która pozwoliła nam skupić się na obszarach jego funkcjonowania, które najbardziej wymagały konsultacji z mieszkańcami. 

Konsultacje Społeczne

Rozmawialiśmy z przedstawicielami wszystkich grup funkcjonujących na co dzień w mieście – dziećmi i młodzieżą szkolną, studentami, przedsiębiorcami, seniorami i przedstawicielami administracji publicznej, mieszkańcami i użytkownikami miasta. Liczne spotkania, warsztaty i rozmowy dały szansę podzielenia się ich wizjami rozwoju i znacznego wpłynięcia na kształt scenariuszy.

Stoliki Przyszłości

Podczas III Pikniku Innowacji i Techniki w Turku mieszkańcy, na dużych arkuszach papieru, zapisywali hasłowo swoje odczucia związane z tym jak widzą swoje najbliższe otoczenie, czego im brakuje, jak wyobrażają sobie swoje potrzeby za 30 lat, a czego się obawiają, jaki powinien być Powiat Turecki, żeby mogli z dumą powiedzieć, że żyje się w nim dobrze.

15 lat w przyszłość | 5 scenariuszy

Scenariusze Rozwoju

Scenariusze przyszłości dla Powiatu Tureckiego na rok 2033 oparte zostały o wiedzę i dane pozyskane na wszystkich wcześniejszych etapach badania, czyli konsultacjach społecznych, rekonesansie planów rozwojowych, danych statystycznych i prognozach, ale przede wszystkim na podstawie trendów globalnych, które oddziaływać będą na Powiat Turecki, w skali lokalnej.