foresight
Konin 2050

cityZasób 1

Konin to jedno z najszybciej wyludniających się miast w Polsce.

Jednym z głównych powodów jest wyczerpanie się dotychczasowego motoru rozwoju miasta, czyli przemysłu paliwowo-energetycznego. Ostatnie kopalnie są zamykane, a mieszkańcy nie wiedzą jeszcze, czy za kilka-kilkanaście lat będą w stanie wciąż się w mieście utrzymać. Dlatego też, trzeba było wspólnie z wszystkimi sektorami przyjrzeć się kluczowym trendom i zrozumieć,
w jakich obszarach zrównoważony rozwój miasta jest możliwy.

.

150 godzin | 24 sesje analityczne

Desk Research

Dokonaliśmy analizy trendów i danych statystycznych. Do zbierania danych i tworzenia modeli rozwoju, które stanowiły bazę do tworzenia scenariuszy rozwoju wykorzystaliśmy innowacyjną analizę modelową metodologii FORMAT. Po raz pierwszy została ona wykorzystana w badaniach miejskich. 

50 godzin | 3 spotkania warsztatowe

Panel Ekspertów

Powołaliśmy zespół lokalnych ekspertów, którzy znają szczegółowo i w praktyce różne aspekty rzeczywistości składające się na funkcjonowanie Konina. To oni w oparciu o zebrane przez nas dane i analizy tworzyli podczas trzech rund warsztatowych scenariusze rozwoju miasta.

35 lat w przyszłość | 4 scenariusze

Scenariusze Rozwoju

W wyniku analiz i debat powstały scenariusze przyszłości – od pesymistycznego, przez najbardziej prawdopodobne, aż po hura-optymistycznego. To one mogą stać się podstawą do opracowywania krótkoterminowych polityk, kroków milowych, dokumentów strategicznych czy planów rewitalizacji.