Jaka przyszłość czeka Lublin? Sprawdź pełną wersję raportu z Foresightu Lublin 2050!

JAK TO ZROBILIŚMY?

Dialog o przyszłości Lublina

23 Stoliki Przyszłości

2 dni Dialogu

To pierwsze, spotkanie z lokalną społecznością, w czasie którego staraliśmy się zbadać skojarzenia z przyszłością miasta w 2050 roku. Jak mieszkańcy widzą swoje najbliższe otoczenie? Czego im brakuje? Jak wyobrażają sobie swoje potrzeby za 30 lat, a czego się obawiają? Jaki powinien być Lublin, żeby mogli z dumą powiedzieć, że żyje się w nim dobrze? 

 

Warsztaty scenariuszowe

blisko 30 ekspertów

5 spotkań warsztatowych

Zaprosiliśmy do współpracy lokalnych ekspertów, osoby które znają szczegółowo poszczególne wycinki lubelskiej rzeczywistości, kreujące łącznie obraz miasta. To oni w oparciu o zebrane przez nas dane i analizy nadali kierunek tworzonych wspólnie scenariuszom rozwoju miasta, interpretując globalne trendy do warunków lokalnych.

 

Konsultacje społeczne

6 miesięcy

ponad 40 spotkań

Spotkaliśmy się z mieszkańcami i turystami, którzy odwiedzają Lublin. Porozmawialiśmy z przedstawicielami wszystkich grup funkcjonujących na co dzień w mieście – dziećmi i młodzieżą szkolną, studentami, przedsiębiorcami, seniorów i przedstawicielami administracji publicznej, mieszkańcami i użytkownikami miasta. Liczne spotkania, warsztaty i rozmowy dały szansę podzielenia się ich wizjami rozwoju i znacznego wpłynięcia na kształt scenariuszy.

 

Prognozowanie FORMAT

2 tematy badania

ewolucje systemów

Dokonaliśmy analizy trendów i danych statystycznych. Do zbierania danych i tworzenia modeli rozwoju, które stanowiły bazę do tworzenia scenariuszy rozwoju wykorzystaliśmy innowacyjną analizę modelową metodologii FORMAT. Dzięki metodzie opartej o prawa ewolucji systemu mieliśmy możliwość wskazać potencjalne drogi rozwoju dwóch wybranych aspektów warunkujących rozwój Lublina w przyszłości.

 

Scenariusze rozwoju

2 osie rozwoju

4 scenariusze

W wyniku analiz i debat powstały scenariusze przyszłości. To staną się wkrótce podstawą do opracowywania kolejnych krótkoterminowych polityk, kroków milowych, dokumentów strategicznych czy planów rewitalizacji, zaczynając od zapowiadanej przez Urząd Miasta Lublina Strategi 2030.

 

Raport

Pobierz

Raport z Foresightu Lubelskiego obejmuje nie tylko scenariusze rozwoju, ale także analizę trendów globalnych, wyniki konsultacji społecznych i szczegółowy raport z przeprowadzenia prognozowania metodą FORMAT.

 

Raport z Foresightu nie jest elementem kończącym proces lecz dopiero jego początkiem. Najbliższe lata to okres, w czasie którego będą trwać zmiany polityk i działania prowadzące do sformułowania ostatecznej wizji miasta w 2050 roku. Mając określone jasne cele i potencjalne zagrożenia w dalekiej perspektywie czasowej, przedstawiciele Urzędu będą mogli poprowadzić świadomą i odpowiedzialną politykę rozwoju miasta.

O tym, jaką przyszłość warto kreować także dla innych miast rozmawialiśmy w trakcie kończącej Foresight Lublin 2050 Konferencji Miasta2050 w Lublinie.