Konin 2050

SCENARIUSZE ROZWOJU KONINA DO ROKU 2050

JAK TO ZROBILIŚMY?

1. Desk research

150 godzin

24 sesje analityczne

Dokonaliśmy analizy trendów i danych statystycznych. Do zbierania danych i tworzenia modeli rozwoju, które stanowiły bazę do tworzenia scenariuszy rozwoju wykorzystaliśmy innowacyjną analizę modelową metodologii FORMAT. Po raz pierwszy została ona wykorzystana w badaniach miejskich. 

 

2. Panel ekspertów

50 godzin

3 spotkania warsztatowe

Powołaliśmy zespół lokalnych ekspertów, którzy znają szczegółowo i w praktyce różne aspekty rzeczywistości składające się na funkcjonowanie Konina. To oni w oparciu o zebrane przez nas dane i analizy tworzyli podczas trzech rund warsztatowych scenariusze rozwoju miasta.

 

3. Konsultacje społeczne

6 miesięcy

ponad 4 000 osób

Zaangażowaliśmy szerokie grono mieszkańców Konina, przedsiębiorców, młodzież, seniorów i przedstawicieli administracji publicznej w konsultacje społeczne. Liczne spotkania, warsztaty i rozmowy dały szansę podzielenia się ich wizjami rozwoju miasta i znacznego wpłynięcia na ostateczny kształt scenariuszy.

 

4. Scenariusze Rozwoju

4 scenariusze rozwoju

wizje miasta za 35 lat

W wyniku analiz i debat powstały scenariusze przyszłości – od pesymistycznego, przez najbardziej prawdopodobne, aż po hura-optymistycznego. To one mogą stać się podstawą do opracowywania krótkoterminowych polityk, kroków milowych, dokumentów strategicznych czy planów rewitalizacji.

 

Konin2050 to pierwszy tak szeroki projekt foresightu dla średniego miasta w Polsce. Opracowany przez Pracownię Miejską model foresightu miejskiego pozwolił na wydobycie z tej metody dodatkowych aspektów aktywizacyjnych i budujących kapitał społeczny.

 

Raport z przeprowadzenia Foresightu nie jest elementem kończącym proces lecz wręcz otwierającym. Najbliższe 35 lat to okres, w czasie którego będą trwać zmiany prowadzące do ostatecznej wizji miasta w 2050 roku. Mając określone jasne cele i potencjalne zagrożenia w dalekiej perspektywie czasowej, włodarze mogą poprowadzić świadomą i odpowiedzialną politykę rozwoju miasta.

 

Jeśli masz pomysł dotyczący przyszłości Konina, bądź uwagi dotyczące naszego projektu, skontaktuj się z nami!

WSPARLI NAS