Harmonogram

Dialog o Przyszłości Lublina

21-22 kwietnia 2017

Wydarzenie otwierające projekt. Co warunkuje rozwój Lublina? Jakie czynniki rozwoju należy wziąć pod uwagę? Jakie są obawy mieszkańców? Jakie są szanse i zagrożenia, jaki potencjał drzemie w Lublinie? Chcemy wyłonić pierwszych liderów opinii, którzy będą wspierać nas przez cały proces prognozowania przyszłości Lublina. 

Analiza trendów

marzec - maj 2017

 Przeprowadzimy szczegółową analizę trendów i danych statystycznych, która posłuży następnie do skonstruowania modeli prognostycznych oraz scenariuszy rozwoju miasta. 

Warsztaty eksperckie - czynniki dominujące

2 spotkania warsztatowe

Spotkamy się  z lokalnymi ekspertami, którzy przeniosą globalne i krajowe trendy na kalkę miasta. Pomogą nam lepiej zrozumieć lokalny kontekst i wybiorą czynniki, które wydają się być dominujące w kształtowaniu najbliższych 30 lat rozwoju Lublina.

Konsultacje społeczne

maj - wrzesień 2017

Zaprosimy do dialogu mieszkańców Lublina, reprezentantów organizacji pozarządowych, działaczy społecznych, młodzież, seniorów, przedsiębiorców, przedstawicieli administracji publicznej. Zapytamy każdą grupę o jej wizję rozwoju Lublina

Prognozowanie FORMAT

maj - wrzesień 2017

Metodologiczna podstawa naszych działań prognostycznych. FORMAT to innowacyjne narzędzie umożliwiające szczegółowe zbadanie i modelowanie potencjalnych kierunków rozwoju miasta na podstawie analiz trendów i danych historycznych.

Warsztaty eksperckie - scenariusze rozwoju

2 spotkania warsztatowe

Ponowne spotkania z lokalnymi ekspertami to praca nad stworzeniem wiarygodnych scenariuszy rozwoju, odpowiadających na obawy mieszkańców, wypracowanych na podstawie zebranych dotychczas materiałów, analiz i modelowania przyszłości.

Konferencja zamykająca projekt

grudzień 2017

 Podsumowanie działań prowadzonych w trakcie całego projektu Foresight Lublin2050 oraz prezentacja scenariuszy rozwoju Lublina.