Jak urzędnicy wyobrażają sobie przyszłość?

Jak urzędnicy wyobrażają sobie przyszłość?

Za nami pierwsze warsztaty dotyczące przyszłości Lublina! Spotkaliśmy się z przedstawicielami wydziałów Urzędu Miasta Lublina, aby porozmawiać z nimi o rozpoczynającym się procesie prognozowania, zaprosić ich do współpracy i zebrać pierwsze wyobrażenia o mieście w 2050 roku. 

Wśród kierunków rozwoju miasta, zdaniem uczestników warsztatów dominujące będą przede wszystkim:

1. Zieleń, która w perspektywie następnych lat będzie jednym z kluczowych argumentów do tego, aby osiedlić się lub wrócić do Lublina. Przyszli mieszkańcy miast będą szukać miejsc, w których dobrze się będzie żyło, gdzie czynnik jakościowy będzie o wiele bardziej znaczący, niż dominujący obecnie czynnik ekonomiczny.

2. Atrakcyjność technologiczna, w zakresie której  swoją rolę odegrają ośrodki naukowe Lublina, tworzące centrum wiedzy wschodu kraju, ich przełożenie na innowacyjność, stały rozwój i rosnące znaczenie Lublina jako ośrodka miejskiego przyjaznego start-upom.

3. Wielokulturowość, zarówno w wątkach historycznych, jak i czasów dzisiejszych, w których dużą rolę w odgrywają studenci zagraniczni i obywatele Ukrainy i innych krajów wschodnich.

Powyższe tematy, uzupełnione zostaną o wnioski z Dialogu o Przyszłości Lublina, który odbędzie się 20-21 kwietnia i który zbierze podobne skojarzenia oraz wyobrażenia od mieszkańców Lublina. W dalszej kolejności procesu posłużą one jako podstawa do skompletowania grupy lokalnych ekspertów i wykreślenia kierunków badań analitycznych i modelowania przyszłości miasta.

Zobacz szersze podsumowanie warsztatów z przedstawicielami Urzędu Miasta Lublina!

Czy według Ciebie te kierunki wpłyną na rozwój miasta? Bądźmy w kontakcie na www.miasta2050.pl/lublin2050 oraz śledźcie nasz fanpage na Facebooku!

Wspólnie zaplanujmy przyszłość Lublina!