Foresight

tangram_poczatek

Co to jest foresight i dlaczego warto się tym zajmować?

Foresight to proces wypracowujący kierunki rozwoju danej miejscowości lub regionu w procesie długoterminowej analizy i dialogu społecznym. Nie jest to metoda przewidywania przyszłości, a proces negocjacyjno-badawczy, umożliwiający w długiej perspektywie osiągnięcie pożądanych rezultatów.

Metodologia

Grupa lokalnych ekspertów z różnych dziedzin, wspomagana przez ekspertów zewnętrznych, przy użyciu specjalnej metody wypracowanej na Uniwersytecie Hawajskim, wypracuje cztery scenariusze przyszłości dla Konina. Jeden – katastroficzny – zakłada najgorszy z możliwych biegów wydarzeń. Drugi – optymistyczny – zakłada pojawienie się wielkiego inwestora lub odkrycie nowych złóż surowców naturalnych. Dwa scenariusze pośrednie są najbardziej realistyczne. Zakładają transformację miasta w sposób możliwy do osiągnięcia i jak najkorzystniejszy dla mieszkańców, władz i biznesu.

Dlaczego nasza metodologia jest wyjątkowa?

W przeciwieństwie do większości projektów foresightingowych, w projekcie Konin 2050 wezmą udział przedstawiciele wszystkich sektorów: prywatnego, publicznego i NGO. Zwiększy to reprezentatywność projektu i zapewni szerokie utożsamienie się z jego efektami.

Wychodzimy też z ciasnego grona eksperckiego, stawiając na bardzo szeroką debatę społeczną. Mieszkańcy miasta i powiatu zostaną zaproszeni do współpracy, mając możliwość wprowadzania do scenariuszy własnych postulatów i poprawek. Kreuje to prawdziwie demokratyczny model transformacji.

tangram_komplet