Cel: Budowa spójnej, długookresowej wizji rozwoju miast

Dlaczego?

 Im lepsza i bardziej powszechna świadomość nadchodzących wyzwań oraz trendów, tym wyższa zdolność adaptacji do warunków zmieniającej się rzeczywistości. Choć przyszłości nie można przewidzieć w stu procentach, należy o niej rozmawiać, opracowywać scenariusze dotyczące możliwego rozwoju zdarzeń i dążyć do urzeczywistnienia najkorzystniejszych z nich. Zamiast bać się przyszłości, kształtujmy ją tak, by służyła realizacji naszych celów i potrzeb. Jesteśmy przekonani, że dyskusje o przyszłości powinny zestawiać różne punkty widzenia, bo zebranie rozproszonej wiedzy pozwala zbudować wartościową i realistyczną wizję rozwoju. 

Jak to robimy?

Wykorzystujemy najskuteczniejszą i najbardziej kompleksową metodę kształtowania przyszłości i zarządzania nią – FORESIGHT.

1. Wykonujemy szczegółową analizę trendów i danych statystycznych, która służy następnie do skonstruowania modeli oraz scenariuszy rozwoju miasta.

2. Metodologiczną podstawę naszych działań stanowi FORMAT – innowacyjne narzędzie badawcze, umożliwiające tworzenie nowych, efektywnych rozwiązań i analizowanie potencjalnych kierunków rozwoju.

3. Prowadzimy szerokie konsultacje społeczne. Zapraszamy do dialogu przedstawicieli administracji publicznej, reprezentantów organizacji pozarządowych, działaczy społecznych, młodzież, seniorów, przedsiębiorców.

4. Angażujemy do współpracy lokalnych ekspertów, reprezentujących różne obszary działania miasta czy regionu. To oni, w oparciu o zebrane przez nas dane, analizy oraz wyniki konsultacji społecznych, stworzą możliwe scenariusze rozwoju miasta.

 

Jakie są rezultaty?

Włodarze miast są bardziej odważni w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości. Spójna wizja przyszłości miasta wypracowana jest w konsensusie społecznym, więc istnieje mniejsze ryzyko wystąpienia konfliktów społecznych. Mieszkańcy nabierają poczucia współdecydowania, są gotowi oddziaływać na rzeczywistość z uwzględnieniem scenariuszy rozwoju. Działania samorządu są uporządkowane i wynikają z faktycznych potrzeb społeczności i gospodarki lokalnej. Miasto rozwija się prężnie, a jego nowoczesny i odpowiedzialny wizerunek przyciąga nowych inwestorów. 

Przewaga foresightu

Narzędzie

Wspiera w świadomym i partycypacyjnym zarządzaniu przyszłością miasta

Dane

Wypracowany na podstawie analizy trendów globalnych i krajowych, danych prognostycznych oraz ścisłej relacji z lokalną ekspertyzą

Uspołecznienie

Włącza na kluczowych etapach procesu mieszkańców i przedstawicieli pozostałych interesariuszy z wykorzystaniem nowoczesnych i skutecznych metod konsultacji 

Stabilizacja

Stawia jasny długoterminowy cel, dając większe poczucie stabilności mieszkańcom i inwestorom, zwiększając również konkurencyjność ośrodka

Bądźmy w kontakcie

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami o projekcie Konin 2050 i innych miast 2050 roku